Kompendium wiedzy nt. przeciwdziałania przemocy domowej 2024

seminarium eksperckie online

dla samorządów

Dowiedz się więcej
  • cykl 5 seminariów w formule online live
  • możliwość zapisu na cykl 5 seminariów
  • możliwość zapisu na pojedyncze seminarium
Image

znani eksperci

aktualna wiedza

kreatywna forma seminarium

wygodna formuła online live

IconIconIconIcon

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej wyzwaniem dla JST

Zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego do wzięcia udziału w ogólnopolskim seminarium eksperckim online związanym z obowiązującym stanem prawnym w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.


W ramach seminarium zostanie zrealizowanych 5 dni szkoleniowych (1 dzień szkoleniowy – 4 godziny dydaktyczne) przez znanych ekspertów dr. Grzegorza Wronę, dr. hab. Magdalenę Szafranek oraz dr. Alinę Prusinowską-Marek.


W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej samorządy w Polsce stanęły przed dużym wyzwaniem związanym z wprowadzeniem standardów, zgodnie z wolą Ustawodawcy. Przedstawiciele Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz specjaliści zwrócili się do nas z prośbą o przygotowanie kompleksowej pomocy z tego zakresu tematycznego

Zapisuję się

Kompendium wiedzy nt.

przeciwdziałania przemocy domowej to

w związku z nowelizacją ustawy eksperci przedstawią aktualny porządek prawny oraz praktyczne wskazówki związane z realizacją wymogów Ustawy

aktualny stan prawny

cykl 5 dni szkoleniowych

jeden dzień seminaryjny zakłada 4h dydaktyczne: dwie jednostki po 1, 5 godz. z przerwą

skuteczność

eksperci prowadzący seminaria będą otwarci na pytania i będą uwzględniać specyfikę lokalną uczestników szkoleń

IconIconIcon

Nasi eksperci

dr nauk społecznych, dyplomowany kurator specjalista, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, certyfikowany specjalista (PARPA, IPZ PTP) w zakresie przeciwdziałania przemocy. Ukończyła studia z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest zawodowym kuratorem sądowym. Autorka artykułów i publikacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i procedur pomocy dziecku w sytuacjach kryzysowych m.in. Skuteczność i celowość prowadzenia długoletnich (trwających od co najmniej 3 lat) nadzorów wykonywanych przez kuratorską służbę sądową w sprawach małoletnich – raport z badań aktowych; Przesłanki prawne do odebrania dziecka z rodziny; Między wspieraniem a interwencją. Dylematy asystenta rodziny; Praktyka sądowa w zakresie realizacji zasady tymczasowości pieczy zastępczej – raport z badań.

dr Alina Prusinowska-Marek

socjolożka i prawniczka, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. M. Szafranek specjalizuje się w badaniach dotyczących włączenia społecznego, wspierania dziecka i rodziny w środowisku lokalnym oraz zmian dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Sędziów Pokoju. Jest członkinią National Council of Juvenile and Family Court Judges (USA). Pełni funkcję redaktorki naczelnej czasopisma naukowego – Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka, którego wydawcą jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. M. Szafranek jest członkinią Rady Polskiego Instytutu Traumy.

dr hab. Magdalena Szafranek

prowadzi kancelarię prawną; Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze KCPU; Członek Rady Superwizorów przy Instytucie Psychologii Zdrowia ; Konsultant Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej; Superwizor w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Dzielnicy Wola m. st. Warszawy; Superwizor warszawskich Zespołów Interdyscyplinarnych; autor licznych publikacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; prowadzi szeroką działalność edukacyjną (szkolenia, konferencje), zwłaszcza w obszarze procedur prawnych, w tym procedury "Niebieskie Karty", pomocy dorosłym ofiarom przemocy w rodzinie, dzieciom krzywdzonym; odznaczony w 2022r. odznaczeniam Ministra Zdrowia – Zasłużony dla ochrony zdrowia.

dr Grzegorz Wrona

ImageImage

Terminy seminariów online

Zagrożenie życia/zdrowia dziecka – działania członków grup diagnostyczno-pomocowych z uwzględnieniem zmian w k.p.c.

i ustawie o Policji (14-dniowy policyjny nakaz opuszczenia mieszkania/zakazy wydawane wobec sprawców przemocy).

8 maja

godz. 9:00-12:15

dr Alina Prusinowska-Marek

Zagadnienia problemowe w trakcie realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

14 maja

godz. 9:00-12:15

dr Grzegorz Wrona

Standardy ochrony małoletnich w kontekście przemocy wobec dzieci - perspektywa poszerzona

20 maja

godz. 9:00-12:15

dr hab. Magdalena Szafranek

Zapewnienie dziecku ochrony przez pracownika socjalnego na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

22 maja

godz. 9:00-12:15

dr Alina Prusinowska-Marek

Przemoc wobec dzieci - skala zjawiska, i współpraca służb

w kontekście art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

27 maja

godz. 9:00-12:15

dr hab. Magdalena Szafranek

Kompleksowe interdyscyplinarne podejście do obszaru przeciwdziałania przemocy domowej.

Zapraszamy Samorządy do udziału w seminariach.

Cennik

Pobierz formularz zgłoszeniowy
  • łącznie 20 godz. dydaktycznych
  • certyfikat imienny dla uczestnika
  • materiały dla uczestnika
  • przy wyborze 5 seminariów jedno jest gratis

możliwość wyboru jednego seminarium

  • 4 godziny dydaktyczne
  • certyfikat imienny dla uczestnika
  • materiały dla uczestnika

zł + VAT

880

Pobierz formularz zgłoszeniowy

1 seminarium

zł + VAT

220

KORZYSTNA OPCJA

Pakiet 5 seminariów

Zapisy

Aby zapisać się na wybrane seminarium lub cykl 5 seminariów należy:

1. pobrać formularz zgłoszeniowy

2. uzupełnić formularz zgłoszeniowy

3. odesłać jego skan na adres: biuro@instytutnowejkultury.pl Wtedy przekażemy Państwu fakturę.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zapisy trwają do 6 maja 2024 r.

Liczba miejsc ograniczona.

W przypadku zwolnienia z podatku VAT prosimy o wypełnienie "Oświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT" i przesłanie jego skanu na adres: biuro@instytutnowejkultury.pl

Pobierz Oświadczenie o zwolnieniu z VAT

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami Fundacji

www.instytutnowejkultury.pl